Skip to content

Tjenester

ProRail har flere års erfaring og sterk kompetanse innen jernbanetekniske fag. Vi er opptatt av levere god kvalitet og HMS for alle våre kunder, ansatte og partnere.

Vi drives av vår visjon: “Med ProRail på skinner inn i fremtiden”. 

Les mer om oss og tjenestene vi tilbyr nedenfor.

ERTMS

European Rail Traffic Management System er et felles europeisk system for signalering og hastighetsovervåking av tog, som skal bidra til sømløs kjøring…

Sluttkontrollør

Etter teknisk regelverk for Bane NOR skal det gjennomføres funksjonskontroll av nye signalanlegg og ved endring i…

Installasjonskontroll

Installasjonskontroll av signalanlegg skal bevise at signalanlegget er bygget i henhold til…

Prosjektering

Vi har lang erfaring fra prosjektering av anlegg for Bane NOR og erfaring også fra prosjektering for Sporveien i Oslo. Våre oppdrag utføres av personell med signalsertifiseringer fra…

Ledelse

Vi tilbyr personell med mange års erfaring fra installasjon, drift og vedlikehold av signalanlegg i roller som: 1. Prosjektleder, 2. Byggeleder…