Skip to content

Installasjonskontroll

Etter teknisk regelverk for Bane NOR skal det gjennomføres installasjonskontroll av nye signalanlegg og ved endring i eksisterende. Vi tilbyr uavhengig utførelse av installasjonskontroll av signalanlegg av alle størrelser. 

Installasjonskontroll av signalanlegg skal bevise at signalanlegget er bygget i henhold til anleggsdokumentasjon og oppfyller relevante krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.

Installasjonskontroll består av: 

  1. Kontroll av anleggsdokumentasjon og protokoll for installasjonskontroll med tilhørende sjekklister og måleskjemaer.
  2. Komponentkontroll.
  3. Ledningskontroll.
  4. Isolasjonsmåling.
  5. Spenningskontroll.

Installasjonskontrollen dokumenteres i anleggsdokumentasjonen og i protokoll for installasjonskontroll med tilhørende sjekklister og måleskjemaer.

Kontrollen utføres av personell med signalsertifiseringer fra Bane NOR. Vi kan benytte egne dokumentasjonsmaler eller dokumentasjon levert av oppdragsgiver. Vi kan om ønskelig også bistå med utforming av kontrollplaner, sjekklister og øvrig dokumentasjon som tilfredsstiller kundekrav og senere faser i kontrollen av anlegget.

Vi har omfattende erfaring fra utførelse av installasjonskontroll fra mange prosjekter med varierende størrelse og ulike anleggstyper.

For mer informasjon om utførte oppdrag, se våre referanser.

Lurer du på noe om våre tjenester eller har du andre spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

ProRail har siden starten i 2010 utført mange små og store oppdrag. Klikk her for å lese mer om noen av våre tidligere prosjekter.

1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768 - copy
previous arrow
next arrow
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768 - copy
previous arrow
next arrow