Skip to content

ERTMS

European Rail Traffic Management System (ERTMS) er et felles europeisk system for signalering og hastighetsovervåking av tog, som skal bidra til sømløs kjøring over landegrenser (interoperabilitet). Systemets hovedprinsipp går ut på at optiske signaler (lyssignaler) langs sporet, erstattes av informasjon om kjøretillatelse og hastighet som sendes direkte til togets førerrom via radio (GSM-R) og presenteres for fører i et panel (DMI). ERTMS er et databasert system som reduserer sannsynligheten for menneskelige feil og som innebærer kontinuerlig teknisk overvåking av togene, i motsetning til andre punktbaserte systemer.  

Etter omfattende erfaring fra 8 års arbeider med blant annet den norske ERTMS erfaringsstrekningen Østfoldbanens Østre linje (ØØL) og det norske ERTMS-programmet, kan vi tilby tjenester for alle faser av en ERTMS-implementering:

  • Anbud – Erfaring fra anbudsarbeid og forhandlinger for ØØL, det norske ERTMS Programmet og det danske Signalprogrammet.
  • Produktgodkjenning (GP) – Erfaring fra godkjenningsprosesser av nye produkter for ERTMS for norske installasjoner.
  • Landtilpassing (GA) – Erfaring fra arbeid med kravspesifikasjon (SRS) og testing.
  • Prosjektering og prosjekteringsledelse (SA) – Erfaring fra prosjekteringsledelse og utførelse av prosjektering på ØØL.
  • Installasjon og installasjonskontroll – Erfaring fra ØØL og mange andre større og mindre prosjekter.
  • Prosjektledelse og site management – Erfaring fra ØØL, ERTMS-programmet, flere større prosjekter med utbygging av elektroniske anlegg og mange konvensjonelle reléanlegg av ulike størrelse.
  • Testing av spesifikk applikasjon (SA) i lab og på site (preFat, FAT, SAT, FSOT) – Omfattende erfaring fra ØØL, inklusive flere endringer og oppgraderinger etter driftsettelsen 31.08.2015. Erfaring også fra FAT av testlinjen Roa-Hønefoss for det norske ERTMS-programmet.
  • Testing av ERTMS ombordutstyr i lab og på site med tog – Omfattende erfaring fra ØØL. Erfaring som ERMTS Test lab facility manager i det norske ERTMS-programmet.
  • Beredskap, feilretting og oppfølging av drift – Erfaring fra utførelse av 25% av signalberedskapen på ØØL det første året etter driftsettelsen.
  • Opplæring – Erfaring fra opplæring av førere og signalpersonell i ERTMS-systemet og anlegget på Østre linje. Sertifisert instruktør/sensor for ERTMS-anlegg fra Bombardier. Utført grunnkurs og repetisjonskurs for signalpersonell etter driftsettelsen.

For mer informasjon om utførte oppdrag, se våre referanser.

Lurer du på noe om våre tjenester eller har du andre spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
ProRail har siden starten i 2010 utført mange små og store oppdrag. Klikk her for å lese mer om noen av våre tidligere prosjekter.
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
previous arrow
next arrow
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
previous arrow
next arrow