Skip to content

Sluttkontrollør

Etter teknisk regelverk for Bane NOR skal det gjennomføres funksjonskontroll av nye signalanlegg og ved endring i eksisterende. Vi tilbyr uavhengig utførelse av funksjonskontroll med personell sertifisert av Bane NOR som Sluttkontrollør F. 

Funksjonskontroll av signalanlegg skal bevise korrekt montasje og funksjonalitet av ytre objekter og korrekt sammenkobling med forriglingsutrustning i henhold til anleggsdokumentasjon og relevante krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.

Funksjonskontroll skal utføres av personell sertifisert som sluttkontrollør F og består av: 

  • Kontroll av anleggsdokumentasjon og protokoll for funksjonskontroll med tilhørende sjekklister og måleskjemaer.
  • Godkjenning av installasjonskontroll
  • Mekanisk og elektrisk kontroll av ytre objekter
  • Funksjonskontroll av ytre objekter
  • Avhengighetskontroll ved endringer i forrigling, for å bevise at ikke berørte deler av anlegget har opprinnelig funksjon

Funksjonskontrollen dokumenteres i anleggsdokumentasjonen og i protokoll for funksjonskontroll med tilhørende sjekklister og måleskjemaer.

Vi påtar oss komplette oppdrag av alle størrelser. Vi deltar gjerne allerede fra en tidlig fase i prosjektet, slik at vi kan bidra i planlegging av utførelse og dokumentasjon av arbeidet. Dette setter oss også i stand til å utføre en mer effektiv kontroll. 

Vi hjelper til med å sette krav til og kontroll av dokumentasjon fra installasjon og installasjonskontroll slik at overraskelser og omfattende dokumentasjonsarbeid i etterkant kan unngås. 

Vi har omfattende erfaring fra utførelse av funksjonskontroll fra mange prosjekter med varierende størrelse og ulike anleggstyper.

For mer informasjon om utførte oppdrag, se våre referanser.

Lurer du på noe om våre tjenester eller har du andre spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

ProRail har siden starten i 2010 utført mange små og store oppdrag. Klikk her for å lese mer om noen av våre tidligere prosjekter.

1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768 - copy
1024x768 - copy - copy
1024x768 - copy - copy - copy
1024x768 - copy - copy - copy - copy - copy
1024x768 - copy - copy - copy - copy - copy - copy
previous arrow
next arrow
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768 - copy
1024x768 - copy - copy
1024x768 - copy - copy - copy
1024x768 - copy - copy - copy - copy - copy
1024x768 - copy - copy - copy - copy - copy - copy
previous arrow
next arrow