Åpning av ERTMS Testlab på Campus Nyland

I dag ble ERMTS Testlab på Campus Nyland åpnet. Samtidig ble oppnåelse av den første milepælen med permanent fysisk leveranse i det norske ERTMS-programmet markert.
Bane NOR sitt Campus Nyland skal være et teknisk senter for det nye norske ERTMS-systemet der store deler av opplæring og testing skal foregå. ERTMS Testlab utgjør en viktig del av Campus Nyland og vil inneholde leveranser fra alle systemleverandører i ERTMS-programmet – signalanlegg, TMS, ombordutstyr, GSM-R og transmisjonsnett. Det er fase 1 av signalanlegget i ERTMS Testlab som nå står ferdig, i tillegg til GSM-R og transmisjonsnett. Det er planlagt at all akseptansetesting av det nye signalanlegget og store deler av integrasjonstestingen mellom de ulike delkontraktene skal foregå i ERTMS Testlab.

ProRail AS har på oppdrag fra Bane NOR hatt ansvar som delprosjektleder for ERTMS Testlab under prosjektering, installasjon og testing av installasjonen.

Vi gratulerer Bane NOR med en flott testlab!