Infranord Norge har fått en vedlikeholdskontrakt på utbytting av skinner og sviller på deler av Solørbanen med sporombyggingstog.
ProRail sin del av oppdraget er å ivareta funksjonen som Fagansvarlig for signalfaget, med oppgaver som:
• Planlegging av arbeid
• Oppfølging av UE
• Kontroll av sluttdokumentasjon

Vi takker for tilliten!

Recommended Posts