Baneservice har inngått avtale med ProRail om bistand med F-kontroll på Oslo S under sommerens stengning av Østfoldbanen. ProRail skal bistå med F-kontroll av bl.a signaler, sporfelt, drivmaskiner etc.

Vi takker for oppdraget!

Recommended Posts