Avrop på rammeavtale med Bane NOR – Byggeleder signal Bergen – Arna

Bane NOR har skrevet avtale med ProRail om innleie av byggeleder signal på prosjekt utbygging Arna-Bergen, med nye Ulriken tunnel. Strekningen skal bygges med Thales sikringsanlegg.

Første del av oppdraget er å være byggeleder for ombygging av Tunestveit sidespor på strekningen mellom Trengereid og Arna, der styring av sidesporet skal flyttes fra Arna til Trengereid. Arbeidet består i å følge opp arbeidet til entreprenør med fremdrift og kvalitet, avholde byggemøter, følge opp materiell, sjekklister og dokumentasjon og bistå under sluttkontroll.
Bergen stasjon og godsterminal skal bygges om, og et forberedende prosjekt er å ta i bruk spor 85 som skal brukes i forbindelse med skifting av godstog. Vår byggeleder bistår byggeleder for Bergen med gjennomføring av oppgaven.

Vi takker for tilliten og ser fram til oppdraget!