Multiconsult har inngått avtale med ProRail vedrørende bistand med signalkompetanse vedrørende Multiconsult sin prosjektering av grensebaneprosjektet for Sporveien.

Vi takker for tilliten!

Recommended Posts