Skip to content

Ring oss på : +47 480 75 453 / +47 950 49 553
E-post : post@prorail.no

Tjenester

ProRail har flere års erfaring og sterk kompetanse innen jernbanetekniske fag. Vi er opptatt av å levere god kvalitet og HMS for alle våre kunder, ansatte og partnere. Vi drives av vår visjon: «Med ProRail på skinner inn i fremtiden». Les mer om oss og tjenestene vi tilbyr nedenfor.

ERTMS

European Rail Traffic Management System er et felles europeisk system for signalering og hastighetsovervåking av...

Sluttkontrollør

Etter teknisk regelverk for Bane NOR skal det gjennomføres funksjonskontroll av nye signalanlegg...

Installasjonskontroll

Installasjonskontroll av signalanlegg skal bevise at signalanlegget er bygget i henhold til til anleggsdokumentasjon...

Prosjektering

Vi har lang erfaring fra prosjektering av anlegg for Bane NOR og erfaring også fra prosjektering for Sporveien i Oslo. Våre…

Ledelse

Vi tilbyr personell med mange års erfaring fra installasjon, drift og vedlikehold av signalanlegg i roller som...

Med ProRail på skinner inn i fremtiden...

Våre prosjekter

ProRail har opp gjennom år utført mange store oppdrag. Nedenfor kan du lese mer om noen av våre tidligere prosjekter.

Østfoldbanen Østre Linje​

Østfoldbanen Østre Linje er en 80 km. lang linje gjennom indre Østfold fra Ski til Sarpsborg. Prosjektet tok i august 2015 bruk det nye Europeiske signalsystemet ERTMS for første gang i Norge og...

SSG Sandnes - Stavanger

SSG Sandnes – Stavanger er den første WO i Signal Anskaffelsesprosjektet. Prosjektet innebar å ta i bruk sikringsanlegg på strekningen (Klepp) – Stavanger. Prosjektet gikk ut på å få godkjent og etablert...

UHN Holm - Nykirke

På Vestfoldbanen bygger Jernbaneverket ny jernbane med dobbeltspor på strekningen fra Holm til Nykirke. I nord grenser strekningen mot eksisterende dobbeltspor på Sandeparsellen, og i sør grenser...

Siste nytt