Bane NOR har skrevet avtale med ProRail om innleie av byggeleder for Utbygging Drammen – Kobbervikdalen.

Innleid ressurs fra ProRail skal bl.a:
• Bistå med utforming og kontroll av konkurransegrunnlaget, samt bistå/følge opp prosjektets faseplanlegging.
• Føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenørene i produksjonsfasen.
• Sikre rett dokumentflyt med rett kvalitet for alle fasene i prosjektet.
• Sikre rett kvalitet på sluttkontroll av anlegget før driftssetting av bane etter ombygginger i utvendig- og innvendig anlegg.

Vi takker for tilliten og ser frem til et utfordrende oppdrag som planlegges å vare til 2025!

Recommended Posts