Bane NOR v/Utbygging Vestfoldbanen har inngått rammeavtale med ProRail AS på innleie av personell til oppdrag innen jernbaneteknikk.

Avtalen inneholder mulig bistand innenfor tre kategorier:
A – Planlegging og koordinering av arbeider i brudd, inklusive å inneha funksjonen «Leder av totalbrudd»
B – Bistand til gjennomgang/kvalitetssikring og oppfølging av jernbaneteknisk prosjektering, inkl. konkurransegrunnlag.
C – Byggeleder innen jernbanetekniske fag.

Vi takker for tilliten og ser fram til spennende og utfordrende avrop!

Recommended Posts