Bane NOR har skrevet avtale med Prorail om innleie av delprosjektleder på Thales prosjekter. Prosjektet har som oppgave å oppgradere programvare til nyere versjon på Thales sikringsanlegg som tidligere er tatt i bruk. Oppgaver inkluderer planlegging av aktiviteter ute på anlegget, ansvar for å følge opp HMS og koordinering av ressurser som:
• Lokale signalressurser for tilgang til tekniske rom
• Teknikere fra Thales for utførelse av endringen
• Sluttkontrollør
I tillegg inngår oppgaver som:
• Bestilling av disponeringer for arbeid
• Kontroll av tekniske dokumenter
• Bistå prosjekteringsleder med dokumenter
• BaneNORs prosesser
• Oppfølging av sjekklister

Planlagte anlegg som skal oppdateres er Sandnes-Stavanger, Høvik st. og Langset -Kleverud.

Vi takker for tilliten og ser fram til oppdraget!

Recommended Posts