Multiconsult har fått i oppdrag av Bane NOR å prosjektere Teknisk detaljplan for Holmen godsterminal. Dette er en utvidelse av eksisterende Holmen godsterminal, på Drammenbanen.

Prorail har fått i oppdrag å lede signalprosjekteringen samt ta ansvar for arbeidsprosessen og godkjenningsprosessen for signalfaget.

Vi takker for tilliten og ser fram til oppdraget.

Recommended Posts