Infranord Norge har fått i oppdrag å bytte skinner og sviller på deler av Solørbanen med sporombyggingstog.
ProRail sitt oppdrag er å ivareta funksjonen som Fagansvarlig for signalfaget:
• Planlegging av arbeid
• Oppfølging av UE
• Kontroll av sluttdokumentasjon

Vi takker for tilliten!

Recommended Posts