Det er inngått avtale mellom Bane NOR og ProRail for utførelse av kontroller på Orstad stasjon. Oppdraget går ut på å gjennomføre innstallasjonskontroll, F-kontroll og ta i bruk 3 W-signaler på planoverganger på Ganddal godsterminal.
Vi takker for tilliten!

Recommended Posts