Multiconsult skal levere mulighetsanalyse for etablering av ny godsterminal for tømmer og annet gods på Hauerseter stasjon på Hovedbanen. På bakgrunn av denne skal det prosjekteres Teknisk Hovedplan. Oppdraget er for Bane NOR.
Prorail har fått i oppdrag av Multiconsult å bistå med signals input til mulighetsanalysen og Teknisk hovedplan.
Vi takker for tilliten og ser fram til oppdraget

Recommended Posts