ERTMS Nasjonal implementering skal opprette en testlab (lokalisert på Nyland) og en teststrekning (Roa-Hønefoss) for å teste ut det nye signalsystemet ERTMS før utrulling. Testlaben skal inneholde utstyr fra alle de tre leverandørene som skal levere en ny TMS, ERTMS utstyr i tog samt nytt signalsystem inklusive ETCS og alt av utvendig signalutstyr.
ProRail AS har i dag signert avropsavtale med Bane NOR på innleie av delprosjektleder som vil bistå med å følge opp leverandørene som installerer utstyr på testlab og testlinje. Oppgavene vil også inkludere planlegging og generell bistand til testleder i ERTMS prosjektet. Oppdraget har en varighet på 2 år med 2 års opsjon på forlengelse.

Vi takker Bane NOR for oppdraget!

Recommended Posts