Vi har fått et nytt oppdrag på utredning av nødvendige signaltekniske endringer på Trondheim stasjon for å muliggjøre kjøring av lengre godstog.
Oppdraget er en underkonsulentavtale for Multiconsult, som del av en avtale med Jernbanedirektoratet der alle jernbanetekniske fagområder inngår.
Vi takker Multiconsult for oppdraget!

Recommended Posts