Bane NOR har valgt Thales som leverandør av TMS, Alstom som leverandør av ombordutstyr og Siemens som leverandør av trackside.

Etter syv års omfattende samarbeid med Bombardier Transportation på ERTMS Erfaringsstrekningen Østfoldbanen Østre linje (ØØL) og 2 års deltakelse i Bombardier’s anbudsteam for anbud på Nasjonal Implementering av ERTMS, gikk det i første omgang ikke vår vei denne gangen.

Vi gratulerer Thales, Alstom og Siemens med de nye store oppdragene og ser frem til muligheter dette kan gi også for ProRail AS fremover!

Bildet er tatt fra førerrommet på 69-settet som var testtog på ØØL og viser siste grønne lys på Rakkestad før det gamle sikringsanlegget ble skrudd av og revet før driftsettelsen av ERTMS-anlegget på strekningen.

Recommended Posts