Leverandører for Nasjonal Implementering av ERTMS er valgt

Bane NOR har valgt Thales som leverandør av TMS, Alstom som leverandør av ombordutstyr og Siemens som leverandør av trackside.

Etter syv års omfattende samarbeid med Bombardier Transportation på ERTMS Erfaringsstrekningen Østfoldbanen Østre linje (ØØL) og 2 års deltakelse i Bombardier’s anbudsteam for anbud på Nasjonal Implementering av ERTMS, gikk det i første omgang ikke vår vei denne gangen.

Vi gratulerer Thales, Alstom og Siemens med de nye store oppdragene og ser frem til muligheter dette kan gi også for ProRail AS fremover!

Bildet er tatt fra førerrommet på 69-settet som var testtog på ØØL og viser siste grønne lys på Rakkestad før det gamle sikringsanlegget ble skrudd av og revet før driftsettelsen av ERTMS-anlegget på strekningen.

Nytt oppdrag for Infranord Norge på Oslo S

Infranord Norge AS skal bygge Infrastruktur for innføring av Follobanen på Oslo S. Kontrakten er en EPC-kontrakt og omfatter alle jernbanetekniske fagområder. ProRail AS har fått i oppdrag å bistå Infranord med:

 • Prosjektledelse, planlegging og faglig koordinering innen faget Signal
 • Byggherrekontakt vedrørende Signalfaglige arbeid ved Oslo S, inklusive kontroll av engineeringsunderlag fra Byggherre
 • Etablere struktur og oppbygging av arbeidspakker
 • Etablere oversikt over ressursbehov for bygging innen faget Signal

Vi takker for tilliten og ser frem til et utfordrende oppdrag som planlegges å vare til 30.08.2021!

Avrop på rammeavtale med Bane NOR – Signalteknisk byggeleder

Bane NOR er i sluttfasen av Sandnes-Stavanger prosjektet og har skrevet avtale med ProRail om innleie av en ressurs som skal jobbe med teknisk og operativ støtte til prosjekt og drift.

 • Signalteknisk byggeledelse i henhold til Bane NORs styringssystem.
 • Bistå ved gjennomgang av leverandør dokumentasjon for Thales L90 5 – Interlocking System.
 • Feilretting og fullføring av feltinstallasjoner relatert til Thales L90 5 -Interlocking System.
 • Teknisk støtte til operativ drift av Thales L90 5 – Interlocking System med tilhørende feltinstallasjoner.

Vi takker for oppdraget!

Forlenget oppdrag som site manager for Thales på Ski!

Oppdraget som site manager for Thales Norway for ombygging av eksisterende signalanlegg på Ski stasjon og bygging av nytt signalanlegg for innføring av Follobanen er forlenget til og med 31.12.2018.

Vi takker for oppdraget!

Rammeavtale med Bane NOR

Vi har nå inngått rammeavtale med Bane NOR. Rammeavtalen er for 3 år og omfatter innleie av:

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse

Vi takker for tilliten som er vist oss ved tildeling av kontrakten og ser frem til godt samarbeid i spennende prosjekter fremover!