Bane NOR er i sluttfasen av Sandnes-Stavanger prosjektet og har skrevet avtale med ProRail om innleie av en ressurs som skal jobbe med teknisk og operativ støtte til prosjekt og drift.

  • Signalteknisk byggeledelse i henhold til Bane NORs styringssystem.
  • Bistå ved gjennomgang av leverandør dokumentasjon for Thales L90 5 – Interlocking System.
  • Feilretting og fullføring av feltinstallasjoner relatert til Thales L90 5 -Interlocking System.
  • Teknisk støtte til operativ drift av Thales L90 5 – Interlocking System med tilhørende feltinstallasjoner.

Vi takker for oppdraget!

Recommended Posts