Infranord Norge AS skal bygge Infrastruktur for innføring av Follobanen på Oslo S. Kontrakten er en EPC-kontrakt og omfatter alle jernbanetekniske fagområder. ProRail AS har fått i oppdrag å bistå Infranord med:

  • Prosjektledelse, planlegging og faglig koordinering innen faget Signal
  • Byggherrekontakt vedrørende Signalfaglige arbeid ved Oslo S, inklusive kontroll av engineeringsunderlag fra Byggherre
  • Etablere struktur og oppbygging av arbeidspakker
  • Etablere oversikt over ressursbehov for bygging innen faget Signal

Vi takker for tilliten og ser frem til et utfordrende oppdrag som planlegges å vare til 30.08.2021!

Recommended Posts