Oppdraget som site manager for Thales Norway for ombygging av eksisterende signalanlegg på Ski stasjon og bygging av nytt signalanlegg for innføring av Follobanen er forlenget til og med 31.12.2018.

Vi takker for oppdraget!

Recommended Posts