Skip to content

F-kontroll signal; VICOS Ganddal godsterminal

F-kontroll signal; VICOS Ganddal godsterminal

Innstallasjon; innstallasjons-kontroll og F-kontroll av koblinger for indikering av status for planovergangene på Ganddal godsterminal. Årsaken til oppdraget var manglende funksjonalitet i klasse-B sikringsanlegg på Orstad stasjon. Arbeidet ble utført med personell sertifisert som Sikkerhetskontrollør signal" og "Sluttkontrollør F".


Start date: 2018-01 - End date: 2018-11
 Client: Bane NOR SF