Skip to content

Prosjektingeniør; signal UAB Arna-Bergen

Prosjektingeniør; signal UAB Arna-Bergen

Prosjektingeniør på vegne av Jernbaneverket under prosjektering av signalanlegget for den nye dobbeltsporsjonen mellom Arna og Bergen på Bergensbanen. Oppdraget inkluderte både midlertidige signalinstallasjoner og nytt klasse-B anlegg levert av Thales som del av rammeavtalen SignAn.


Start date: 2015-03 - End date: 2016-01
 Client: Jernbaneverket Signaltjenester