Prosjektingeniør; signal UAB Arna-Bergen

Prosjektingeniør; signal UAB Arna-Bergen

Prosjektingeniør på vegne av Jernbaneverket under prosjektering av signalanlegget for den nye dobbeltsporsjonen mellom Arna og Bergen på Bergensbanen. Oppdraget inkluderte både midlertidige signalinstallasjoner og nytt klasse-B anlegg levert av Thales som del av rammeavtalen SignAn.


Startdato: 2015-03 - Sluttdato: 2016-01
 Oppdragsgiver: Jernbaneverket Signaltjenester