Skip to content

Idriftsettelse av oppgraderte sporfelt; Oslo S

Idriftsettelse av oppgraderte sporfelt; Oslo S

F-kontroll og ibruktaging av 22 oppgraderte sporfelt; kabler og 7 AS-skap som en del av fornyelsesprosjektet for Oslo S. Objektene er del av NSB-77 sikringsanlegg på Oslo S og arbeidet ble utført av personell sertifisert som "Sluttkontrollør F".


Start date: 2017-08 - End date: 2017-01
 Client: Eltel Networks AS