Skip to content

Forundersøkelse; Logistikknutepunkt for Trondheimsregionen

Forundersøkelse; Logistikknutepunkt for Trondheimsregionen

Prosjektet var en forundersøkelse av mulige tilpasninger av NSI-63 sikringsanlegget på Trondheim stasjon på Dovrebanen for å etablere en terminal som kunne fungere som et logistikknutepunkt for hele regionen. Hovedfokusområde var nødvendige endringerav signalanlegget for å oppnå 600m. lange tog. Det ble raskt konkludert med at det ikke kunne identifisers noen problemer for signalanlegget


Start date: 2018-04 - End date: 2018-04
 Client: Multiconsult AS