Skip to content

Referanseblad Innføring Oslo S Follobanen

Referanseblad Innføring Oslo S Follobanen

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Mellom Oslo S og den lange tunnelen må byggingen av Follobanen tilpasses annen togtrafikk inn og ut av hovedstaden. Banen bygges med forbindelse til flere sporplattformer uten å komme i konflikt med annen trafikk. Banen bygges med Thales sikringsanlegg og delprosjektet omhandler etablering av nytt anlegg og signalteknisk grensesnitt mot eksisterende signalanlegg på Oslo S. Delprosjektet Follobanen IOS Signal omfatter:

  • Kartlegging av eksisterende signalteknisk infrastruktur
  • Faseomlegginger midlertidig/nytt anlegg
  • Grensesnitt mot eksisterende signalanlegg
  • Testing og driftsetting
  Prorail har bidratt med:    Prorail fikk kontrakt med Jernbaneverket om byggeledelse av innvendig signalarbeider på Oslo S og oppfølging av flere kontrakter knyttet til signaltekniske arbeider i dette prosjektet. ProRail med underleverandør RailCap har hatt følgende ansvar:  
  • Ansvar for oppfølging av installasjon og kontraktsgjennomføring av ulike aktiviteter og aktører
  • Påse at rådgivere og entreprenører samarbeider på en best mulig måte
  • Behandle og bidra til løsninger til signaltekniske utfordringer som måtte oppstå i prosjektet
  • Gjennomføre byggemøter og befaringer
  • Koordineringsansvar mot tilstøtende entrepriser
  • Rapportere til delprosjektleder (økonomi, fremdrift, kvalitet, HMS etc)
  Referanser og ytterligere informasjon er tilgjengelig ved forespørsel: post@prorail.no / tlf. (+47) 950 49 553.


Start date: 2015-08 - End date: 2016-06