Skip to content

Hjuksebø-Notodden; Tinnosbanen

Hjuksebø-Notodden; Tinnosbanen

Assisterende Prosjektledelse for signalarbeider på strekningen Hjuksebø-Notodden. Inkluderte installasjon av Siemens akselteller system; FATC og ombygging av NSI-63 sikringsanlegg til fjernstyrt strekning Hjuksebø-Notodden. Oppdraget besto av å følge opp entreprenøren NJD AS; godkjenningsprosessen mot Statens Jernbanetilsyn; risk-analyser og RAMS-prosessen.


Start date: 2011-03 - End date: 2012-09
 Client: Jernbaneverket Bane Øst