Skip to content

F-kontroll signal; Ski stasjon

F-kontroll signal; Ski stasjon

Planlegging; installasjonskontroll og F-kontroll av ombygging av signalanlegget på Ski stasjon på Østfoldbanen. F-kontrollen ble utført som en del av ibruktaging av det reduserte Ski stasjon; som muliggjorde bygging av Follobanen. Arbeidet ble utført med sertifisert personell som Sikkerhetskontrollør signal" og "Sluttkontrollør F".


Start date: 2014-11 - End date: 2015-05
 Client: Baneservice AS