Skip to content

F-kontroll av signalanlegg Brattøra Trondheim stasjon

F-kontroll av signalanlegg Brattøra Trondheim stasjon

Installasjonskontroll og F-kontroll av NSI-63 sikringsanlegg på Trondheim stasjon. Oppdraget ble utført av personell sertifisert som "Sluttkontrollør F" i flere faser av prosjektet NAV Brattøra.


Start date: 2012-01 - End date: 2012-05
 Client: Jernbaneverket Utbygging