Signalprosjektering; Rudshøgda tømmerterminal

Signalprosjektering; Rudshøgda tømmerterminal

Prosjektet går ut på å presentere mulige løsninger for å etablere en godsterminal for tømmer på Rudshøgda stasjon på Dovrebanen. ProRail AS oppdrag er komplett styring og prosjektering av signaldelen av prosjektet. Prosjekteringen utføres etter signals arbeidsprosesser.


Startdato: 2018-09
 Oppdragsgiver: Multiconsult AS