Skip to content

F-kontroll signal; Oslo S; RIV-RE Follobanen

F-kontroll signal; Oslo S; RIV-RE Follobanen

Prosjektets hovedoppgave er å gjøre tilpasninger på østlige deler av Oslo S som muliggjør bygging av den nye Follobanen. ProRail AS oppdrag var å gjøre F-kontroll på de berørte utvendige objekter for NSB-77 sikringsanlegg. Arbeidet ble utført med personell sertifisert som "Sluttkontrollør F".


Start date: 2017-07 - End date: 2017-07
 Client: Baneservice AS