Skip to content

Lokalt kontrollsystem for omlegging av drivmaskiner på Majorstua stasjon

Lokalt kontrollsystem for omlegging av drivmaskiner på Majorstua stasjon

Prosjektering av lokalt kontrollsystem for omlegging av drivmaskiner for skifteområdet til KTPAS på Majorstua stasjon. Anleggsledelse for byggefasen og test av systemet.


Start date: 2010-11 - End date: 2011-02
 Client: RailCom AS