Skip to content

F-kontroll signal; Østfoldbanen Østre linje

F-kontroll signal; Østfoldbanen Østre linje

Som forberedelser til det norske ERTMS Pilot-projektet ble 5 av stasjonene på banen ombygd for å muliggjøre fjernstyring. Oppdraget innebar komplett F-kontroll av de 5 stasjonene; innvendig anlegg av typen eldre NSI og utvendig anlegg. Flere planovergangsanlegg inngikk også i oppdraget; både eldre rele-anlegg og grensesnitt mot nye BUES-2000 anlegg. Arbeidet ble utført med sertifisert personell som "Sluttkontrollør F".


Start date: 2014-07 - End date: 2014-12
 Client: Baneservice AS