Skip to content

Gevingåsen; nytt signalanlegg

Gevingåsen; nytt signalanlegg

Ny tunnel "Gevingåsen" på Nordlandsbanen. Anleggsledelse i testfasen av prosjektet. F-kontroll av signalanlegget med sertifisert "Sluttkontrollør F".


Start date: 2010-01 - End date: 2010-12
 Client: Strukton Rail AS