Skip to content

Tønsberg-Barkåker; byggeledelse Signal

Tønsberg-Barkåker; byggeledelse Signal

Jernbaneverkets byggeleder for installasjon; test og ibruktaging av signalanlegget for nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen - Tønsberg-Barkåker. Oppfølging av utvendig og innvendig installasjon; entreprenør var NJD; oppfølging av JBVs interne leveranser av prosjekterte tegninger; dokumenter samt oppfølging av test og ibruktaging.


Start date: 2011-05 - End date: 2012-03
 Client: Jernbaneverket Utbygging