Prosjektering; signal Bergen-Fløen

Prosjektering; signal Bergen-Fløen

Konferering og godkjenning av signaltegninger for bygging av nytt dobbeltspor på strekningen Bergen-Fløen på Bergensbanen.


Startdato: 2015-12 - Sluttdato: 2016-12
 Oppdragsgiver: COWI AS