Skip to content

F-kontroll og ibruktaging signal; planoverganger Ganddal godsterminal

F-kontroll og ibruktaging signal; planoverganger Ganddal godsterminal

Oppdraget for Bane NOR omfattet innstallasjonskontroll; F-kontroll og ibruktagelse av 3 stk. W-signaler på planoverganger på Orstad godsterminal. Installasjonen ble utført av andre i 2017 i forbindelse med Thales klasse-B sikringsanlegg på Orstad stasjon. Arbeidet ble utført med personell sertifisert som "Sikkerhetskontrollør signal" og "Sluttkontrollør F".


Start date: 2018-06 - End date: 2018-07
 Client: Bane NOR SF