Skip to content

Generisk vedlikehold Oslo S; Drammensbanen og Spikkestadbanen

Generisk vedlikehold Oslo S; Drammensbanen og Spikkestadbanen

Tilstandskontroll; testing; justering og korreksjon av avvik i signalsystemer av typen NSB-94; NSI-63 og NSB-77 på deler av Oslo S og hele Spikkestadbanen og Drammenbanen. Arbeidet ble utført med sertifisert personell som Sikkerhetskontrollør signal" og "Sluttkontrollør F".


Start date: 2012-03 - End date: 2015-01
 Client: Jernbaneverket Bane Øst