Kabelkartlegging; Drammen-Kobbervik

Kabelkartlegging; Drammen-Kobbervik

Kartlegging og registrering av alle kabler på Drammen stasjon og strekningen Drammen-Kobbervik på Vestfoldbanen. Produksjon av kabeldokumentasjon etter sluttført kartlegging. Koordinering mot entreprenører under pågående endringer av Drammens stasjon.


Startdato: 2016-06
 Oppdragsgiver: ECT AS