Skip to content

Prosjektering og ibruktaging; signal Ski stasjon

Prosjektering og ibruktaging; signal Ski stasjon

I forbindelse med bygging av ny veibro over stasjonsområdet; som en del av Follobane-prosjektet; måtte deler av utvendig signalanlegg flyttes. ProRail AS oppdrag var å prosjektere endringene; prosjektere ibruktagingsplan og utføre F-kontroll og ta i bruk endringene. Ski stasjon er en grensestasjon på Østfoldbanen hvor Vestre linje og Østre linje med ERTMS skiller lag. Arbeidet ble utført med personell sertifisert som "Sluttkontrollør F".


Start date: 2016-01 - End date: 2016-06
 Client: NRC Rail AS