Skip to content

F-kontroll av signalanlegget Dilling-Fredrikstad.

F-kontroll av signalanlegget Dilling-Fredrikstad.

F-kontroll av signalanlegget på Østfoldbanen; strekningen Dilling-Fredrikstad; etter signal-arbeid i forbindelse med forberedende renseverk. Installasjonen og ibruktaging ble gjort i flere faser. Ombyggingen inkluderte nye kabler; sporfelt og AS-skap for Dilling; Råde og Onsøy stasjoner; inkludert linjeblokk mellom stasjonene. Oppdraget inkluderte også funksjonstest av drivmaskiner på Drammen stasjon.


Start date: 2011-04 - End date: 2012-06
 Client: El-Connection AS