Installasjon av nytt forsignal Klepp stasjon

Installasjon av nytt forsignal Klepp stasjon

Anleggsledelse; installasjon; installasjonskontroll og F-kontroll av nytt forsignal på Klepp stasjon i forbindelse med ibruktaging av nytt klasse-B sikringsanlegg på strekningen (Klepp)-Stavanger på Sørlandsbanen. Arbeidet ble utført i to separate faser med personell sertifisert som Sikkerhetskontrollør signal" og "Sluttkontrollør F".


Startdato: 2015-04 - Sluttdato: 2015-04
 Oppdragsgiver: Infranord Norge AS