Skip to content

Prosjekteringsledelse signal; IC Nykirke-Barkåker

Prosjekteringsledelse signal; IC Nykirke-Barkåker

Prosjekteringsledelse for prosjektering av Hovedplan for signal for ERTMS-anlegget på Intercity-prosjektet Nykirke-Barkåker; en ny dobbeltspor-strekning på Vestfoldbanen. Oppdraget skal følge full prosess for signals arbeidsprosesser. Etter at oppdraget var fullført ble midlertidig anleggsveksel inkludert i oppdraget. Anleggsvekselen skal prosjekteres som midlertidig endring i eksisterende NSI-63 sikringsanlegg.


Start date: 2015-01
 Client: ECT AS