Skip to content

Signalprosjektering; Holmen godsterminal

Signalprosjektering; Holmen godsterminal

Prosjekteringsledelse; prosjektering og godkjenning av prosjekterte tegninger for signals detaljplan; Holmen godsterminal; en utvidelse av dagens godsterminal på Drammenbanen. Oppdraget skal følge full prosess for signals arbeidsprosesser.


Start date: 2018-11
 Client: Multiconsult AS