Skip to content

Norwegian ERTMS-pilot Østfoldbanen Østre linje

Norwegian ERTMS-pilot Østfoldbanen Østre linje

Det overordnede målet for prosjektet var å etablere den første ERTMS-linjen i Norge på veiene av Jernbaneverket; inkludert et helt nytt signalanlegg; trafikkstyringssystem; tilpasning av operasjonelle regler; vedlikeholdsarbeid og opplæring. ProRails oppdrag var prosjektledelse fra kontrakts-inngåelse til godkjenning av SRS; inkludert norsk funksjonalitet (desember 2012). Etter JBVs godkjenning av SRS var oppdraget prosjektledelsesansvar for alle aktiviteter i Norge og nødvendig deltakelse i aktivitetene; det vil si: Totalansvar for gjennomføringen på anleggsplass; oppfølging av underentreprenør for installasjon NJD AS; del av test-teamene for oppstart av delsystemene; ansvarlig for ibruktaging av akseltellersystemet og systemet for håndholdte terminalene; etablering av vedlikeholdskrav; sikkerhetsansvar og testleder om bord for alle test- og idriftsettingsaktiviteter på anleggsplassen. Etter ibruktaging i august 2015 var ProRails oppdrag oppfølging av anleggets ytelse og problemstillinger; etablering av operasjonelle "work arounds" og deltagelse i installasjon; test og ibruktaging av oppdateringer av systemet med sertifisert "Sluttkontrollør F".


Start date: 1970-01 - End date: 2018-04
 Client: Bombardier Transportation Sweden AB