Skip to content

F-kontroll signal; FATC Jessheim-Eidsvoll

F-kontroll signal; FATC Jessheim-Eidsvoll

Prosjektets hovedoppgave var å oppgradere signalanleggene på 5 stasjoner på Hovedbanen; og oppgradere ATC-systemet fra DATC til FATC på hele delen av strekningen. ProRail AS oppdrag besto i kvalitetsrevisjon av signalentreprenør; feilretting og F-kontroll av 5 stasjoner med NSI-63 sikringsanlegg og tilliggende blokkstrekninger i løpet av 10 dagers togfri periode. Arbeidet ble utført med personell sertifisert som "Sluttkontrollør F".


Start date: 2016-09 - End date: 2016-12
 Client: Infranord Norge AS