Skip to content

Prosjekteringsledelse og prosjektingeniør; signalprosjekter

Prosjekteringsledelse og prosjektingeniør; signalprosjekter

Prosjekteringsledelse og prosjektingeniør som arbeider som en del av COWIs prosjekteringsorganisasjon; med fokus på norske tekniske krav og den norske arbeidsprosessen for signal; siden hoveddelen av prosjekteringen blir utført av danske signalingeniører. Inkluderer prosjektering for det nye dobbeltsporet Arna-Bergen på Bergensbanen; og nytt dobbeltspor på IC-strekningene Haug-Fredrikstad og Sarpsborg-Halden på Østfoldbanens vestre linje. Oppdraget inkluderer også prosjektering av midlertidig signalanlegg på Bergen stasjon.


Start date: 2016-02
 Client: COWI AS